Tárgy: Pályázati felhívás élőfüves labdarúgó pálya építés
Ajánlatkérő: Kaposvári Labdarúgó Kft

Tisztelt Ajánlattevő!

A Kaposvári Labdarúgó Kft élőfüves labdarúgó pálya építéssel kapcsolatos árajánlatát
kérjük. A beszerzés során kérjük vegyék figyelembe a következő egységeket és
részletezettségeket

 •  ár megadása „nettó + ÁFA = bruttó Ft” formátumban

Ajánlatkérő érdekeit képviselve kell szakmai észrevételeit megtennie a tervezés során.
Kérjük, hogy a beruházással kapcsolatos árajánlatát aláírva postai úton, ajánlott, tértivevény
formában nyújtsa be. Árajánlatában szerepeltesse a következő adatokat:

 •   Ajánlattevő
  neve
  címe
  adószáma
  cégjegyzék száma
  képviselő neve
  képviselő beosztása
  képviselő telefonszáma
  képviselő email elérhetősége
 • Ajánlat tárgya:
  tételek árazva legalább olyan részletességgel mint az alábbi részletezettség
  (anyag egység ára * felhasznált anyagmennyiség + munkaóra egységára *
  felhasznált munkaóra)
  garanciavállalás időtartalma
  vállalási ár a fenti formában megadni szíveskedjen
  vállalási ár tartása (legalább 45 napig)

Kérem árajánlatát legkésőbb megküldeni szíveskedjen 2022. augusztus 6. 12:00-ig.
Postai úton: Gémesi Csaba ügyvezető részére
Kaposvári Labdarúgó Kft
7400 Kaposvár, Pécsi utca 4.

…………….
ügyvezető

Kaposvári Labdarúgó Kft képviseletében

A beruházás előkészítése során felmerülő problémáról, késedelemről, illetve esetleges
szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.