Az NB II.-es mérkőzésekre a belépőjegy ára egységesen 1.000 forint.

14 éven aluliak szülői felügyelettel a mérkőzéseket ingyenesen látogathatják.

Az őszi szezon valamennyi mérkőzésre érvényes bérlet ára 10.000 forint.

Stadion rendszabályok

1. Tilos a stadion területére – többek között – petárdát, robbanóeszközt, lőfegyvert, üveget, botot, pénztárszalagot, követ és egyéb testi épséget veszélyeztető tárgyat bevinni.

2. Tilos a stadion területére bevinni olyan mások iránti gyűlöletkeltésre alkalmas feliratot, zászlót vagy más jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet.

3. A rendezvényre belépni kívánó személy nem tarthat magánál olyan tárgyat vagy eszközt, amelynek birtoklása esetén őt a külön jogszabály értelmében fegyveresen vagy felfegyverkezve megjelentnek kell tekinteni.

4. Tilos a stadion területére szeszes italt bevinni.

5. Kábítószer befolyásoltsága alatt áló, illetve ittas állapotban lévő személyek nem léphetnek be a stadion területére.

6. Tilos a stadion területén mindennemű tárgy eldobálása, hajigálása.

7. A fenti tilalmak megszegése és ellenőrzés folyamán történt bizonyítottság esetén a rendező szervnek kötelessége a rendbontókat a stadion területéről eltávolítani, súlyosabb jogsértés esetén a rendőri szervek segítségét kérni.